When Albert DeSalvo confesses to the murders, it doesn't end the story of the Boston Strangler. Decades later, nearly all of the cases remain open. 

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör ABC News. Innehållet i podden är skapat av ABC News och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.