Is any time NOT a great time for a creature feature? We don't think so. This week, we're talking Dark Water: Abyss as well as lesbian crocodiles!

Links:

Cori Bush: Can She Bring the Movement for Black Lives to Congress? - Teen Vogue

Cori Bush jacket

Cori Bush on the Impeachment of Donald Trump

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Sophie Day. Innehållet i podden är skapat av Sophie Day och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.