All Gordon wants for his birthday is to travel to Washington, D.C., to visit museums and see the opera. He’s completely unaware that his companion on this trip has very different plans. His friend has an alter ego, Warhead, and it turns out police are not far behind.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör CBC Podcasts. Innehållet i podden är skapat av CBC Podcasts och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.