Let's talk about other elements you should consider with your book description. 

Check out K-Lytics: http://www.authorlevelup.com/klytics 

Get the “Writing Tip of the Day” Book series! http://www.authorlevelup.com/tips1

Write like the top 1% of authors with my FREE Writing Craft Playbook: http://www.authorlevelup.com/fanclub

Listen to past episodes: http://www.authorlevelup.com/flash 

Watch my YouTube channel for writers: http://www.youtube.com/authorlevelup 

Read my books for writers: http://www.authorlevelup.com/books 

Check out my fiction: http://www.michaellaronn.com and http://www.mlmcknight.com

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Michael La Ronn. Innehållet i podden är skapat av Michael La Ronn och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.