I interview Dana Henning, the founder of succesful jewelry component company amoracast, on her story and tips on how you can scale your jewelry hobby into a thriving business.  

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Sulis Displays. Innehållet i podden är skapat av Sulis Displays och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.