Buck-30 and I talk about how to enjoy bike touring, work, and being ruined by thru-hiking.

Also listen to Buck-30 on The Trail Show episode 65 http://thetrailshow.com/show65/

http://routespodcast.com

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör John Zahorian. Innehållet i podden är skapat av John Zahorian och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.