Pedagogisk Psykologi
Pedagogisk Psykologi

Pedagogisk Psykologi

Pedagogisk Psykologi är en podcast för personal inom skola och elevhälsa. Vi intervjuar personer med erfarenhet och kompetens inom områden såsom ledarskap i klassrummet, extra anpassningar och särskilt stöd, kooperativt lärande och lågaffektivt bemötande. Podcasten produceras och ges ut av Rova Sjögren Psykologi AB i Umeå. För mer information gå in på rovasjogren.se, pedagogisktledarskap.se och pedagogiskpsykologi.se

Antal avsnitt: 2

Senaste avsnittet:

En podcast av: Rova & Sjögren Psykologi AB