Sara Carter is an award winning investigative reporter and FOX News contributor who willingly takes on some pretty dangerous assignments. She has covered Afghanistan, Pakistan, Iraq, the cartels trafficking drugs across the Mexico border, and so much more

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör FOX News Radio. Innehållet i podden är skapat av FOX News Radio och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.