Demokratiresan - en podcast från SKR

Demokratiresan - en podcast från SKR

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en allt viktigare fråga. I SKR:s podcast Demokratiresan diskuteras demokrati på lokal och regional nivå. Varje avsnitt fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin i kommuner och regioner, som till exempel medborgardialog, medskapande och samverkan med civilsamhället.

Tekniker: Kjell Eriksson.

Antal avsnitt: 50

Senaste avsnittet:

En podcast av: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Webb:

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Innehållet i podden är skapat av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.