Fun Fact Friday

Jiminey Crickets, what series of rabbit holes. What began as a conversation about getting a tan evolved into a discussion of eugenics. The surprisingly fascinating history of the straw and what the heck's a podcast anyway?

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Linda, Heather, Jessica, Lindsay, Meg. Innehållet i podden är skapat av Linda, Heather, Jessica, Lindsay, Meg och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.