Det finns många projekt och initiativ som på olika sätt jobbar med att belysa queer historia i Sverige. Lesbisk Odyssée, Unstraight Museum, The Swedish Archive for Queer Moving Images, RFSL:s digitaliseringsprojekt för att nämna några. QRAB - Queerrörelsens arkiv och bibliotek, är också en av dom. QRAB samlar in och bevarar föremål som på ett eller flera sätt bär på eller vittnar om olika queera och/eller lhbtqia sexualiteteters historia. I det här avsnittet har jag pratat tre eldsjälar bakom initiativet som får berätta om varför QRAB finns och varför det är så viktigt att samla in föremål med varierande queer historia till arkiven.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Queerstory. Innehållet i podden är skapat av Queerstory och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.