For the next few weeks, the FWA crew is interviewing each other. In this episode, Jimmy is interviewing Pat They talk about Pat's extensive youtube career, his time spent on the island of long, and his wildest college stories. WARNING: Pat talks so much.

Follow Pat on Twitter: http://twitter.com/patgraziosi

Follow Jimmy On Instagram: http://instagram.com/jshark111

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Next Up Studios. Innehållet i podden är skapat av Next Up Studios och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.