Teknikens under

Jag träffar två personer som av lite olika anledningar valt att kliva av sociala medier helt.