Jon Taffer sits down with Bar Rescue veteran experts, Phil Wills and Chef Jason Santos on the set of season 8. Together, Jon Taffer, Phil Wills and Chef Jason have combined over 80+ years of bar and restaurant experience. Taffer and the experts chat the upcoming Bar Rescue season 8 launch on May 2nd, the current state of the hospitality industry and much much more!  Shut it down with another amazing podcast... RIGHT NOW!

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Jon Taffer. Innehållet i podden är skapat av Jon Taffer och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.