The first in a short series that we're calling The Bugs We Eat. Sure it seems gross, but they're actually pretty good!

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör UNC Charlotte Botanical Gardens. Innehållet i podden är skapat av UNC Charlotte Botanical Gardens och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.