ОН ВОСПРИМЕТ НОРМАЛЬНО

История про приобщение к религии и мечты о хорошей жизни.

Рассказы Александра Снегирева голосом автора.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Скрытые лица. Innehållet i podden är skapat av Скрытые лица och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.