ویژه‌برنامه‌ی ملامیم

این قسمت:مصاحبه با خانم گلاره شیبانی

از آغاز تا امروز....

گویندگان:ملینااخگر و مریم ذاکرین

Radiomelamim.com ما را در سایت حامی باش حمایت کنید: https://radiomelamim.com/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7/

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Radiomelamim. Innehållet i podden är skapat av Radiomelamim och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.