There's nothing worse than having a swarm of bugs ruin your backyard BBQ, or having a few extra "buzzy" roommates, so today we're sharing a few tips and tricks to keep those pesky flies away this summer.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör 1000lifehacks.com. Innehållet i podden är skapat av 1000lifehacks.com och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.