Dr. Dick Brogden, co founder and leader of the Live Dead Movement joins Matthew Ellison and Denny Spitters to discuss bringing the Gospel to All Nations. wheneverythingismissions.com

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör 1615 Church Missions Coaching. Innehållet i podden är skapat av 1615 Church Missions Coaching och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.