Ben Scheirman returns to the show to discuss how Swift’s built-in concurrency features, such as async/await and tasks, can be used in practice when building apps for Apple’s platforms.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör John Sundell. Innehållet i podden är skapat av John Sundell och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.