True, it’s not actually a cherry, but this tasty little fruit has its own delicious appeal. UNDERSTORY LAYER Cold hardiness zones: 4 – 8 (Can withstand cold down to -30° F, or -34° C)i Soil PH: 5.0 – 8.0ii Watering needs: Average, does okay in damp soil, but doesn’t like sopping wet soil. Fairly drought tolerant (for short periods) once […]

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Wild Tater. Innehållet i podden är skapat av Wild Tater och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.