Missing Alissa

"When you dropped me off at school today, I decided that I really am going to California."

Listen to Silent Waves at silentwavespodcast.com

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Ottavia Zappala. Innehållet i podden är skapat av Ottavia Zappala och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.