Nella puntata 97 voci e suoni prese in occasione della scoperta delle miniere dei Piani Resinelli si alternano all'intervista a Giusepppe Vaghi, autore del volume sulla storia del CAO di COMO, il primo Club Alpino Operaio del Belpaese.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör abo. Innehållet i podden är skapat av abo och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.