Monday, October 14, 2019: VERBOTEN 2: Annihilator -- Featuring Dark Electro, Futurepop, EBM - This mix contains tracks by Night Sins, C-Lekktor, Kiss of the Whip, Rotersand, Velvet May, Crisis Actor, Radikal Kuss, Eggvn, Aesthetische, Silent EM, Sierra, Stoppenberg, Devours, Fractions and More.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör DJ Maus . Innehållet i podden är skapat av DJ Maus och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.