När Robert och Sanan ville bilda familj valde dom alternativet surrogat utomlands och 2016 föddes deras dotter Malisa.

Lyssna på podden där en kanadensisk kvinna väljer att hjälpa utan betalning och där en thailändsk äggdonator flyger över jordklotet för att få sina ägg befruktade. 

Det här är Sanan och Roberts berättelse.

 

Läs mer om föräldraskap och surrogat:

https://www.rfsl.se/foralder/att-bli-och-vara-foralder/surrogat/

Fakta surrogat:

Surrogat utomlands, så går det till

Det finns flera länder som reglerar surrogatöverenskommelser vilket möjliggör för de tilltänkta föräldrarna att registreras som juridiska föräldrar och att surrogatvärden inte automatiskt blir juridisk förälder till barnet. Att en person eller ett par från Sverige blir föräldrar genom en överenskommelse om surrogat i ett annat land är inte olagligt, däremot är det juridiskt osäkert eftersom den svenska lagstiftningen utgår ifrån att en person som föder ett barn alltid registreras som juridisk förälder till barnet.Partiellt eller fullständigt?En surrogatgraviditet där surrogatvärdens egna ägg används kallas för partiellt surrogat. Vid partiellt surrogat kan befruktningen ske utanför kroppen eller genom en insemination. En surrogatgraviditet där ägget kommer från en äggdonator eller från en av de blivande föräldrarna, och surrogatvärden inte är genetiskt kopplad till barnet, kallas för ett fullständigt surrogat. Vid fullständigt surrogat sker alltid befruktningen utanför kroppen. Den förälder som har ägg eller äggdonatorn får genomgå den första delen av en IVF-behandling, det vill säga en hormonbehandling för att få ägg att mogna i äggstockarna följt av ett äggplock. Äggen befruktas sedan med spermier, som oftast kommer från en av föräldrarna. Ett (eller flera) befruktade ägg återförs sedan till surrogatvärdens livmoder. Läs mer om hur en IVF-behandling går till under rubriken IVF-behandling (länk).Altruistiskt eller kommersiellt?En surrogatöverenskommelse utomlands kan vara altruistisk eller kommersiell. Vid en altruistisk surrogatgraviditet får inte surrogatvärden någon ersättning för att hen är surrogatvärd. Omkostnader och förlorad arbetsinkomst på grund av graviditeten kan dock ersättas, till exempel kostnader för läkarbesök, eventuella extra försäkringar och gravidkläder.

Vid en kommersiell surrogatöverenskommelse får surrogatvärden en specifik ekonomisk ersättning utöver ersättning för förlorad arbetsinkomst och omkostnader på grund av graviditeten. Länderna som reglerar detta har olika kontroll av och bestämmelser kring ersättningsnivåer vid kommersiellt surrogat.

Källa: https://www.rfsl.se/foralder/att-bli-och-vara-foralder/surrogat/ 

Musik: Wille Alin 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Regnbågsfamiljen.se. Innehållet i podden är skapat av Regnbågsfamiljen.se och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.