På Insidan
#48: Kan man yoga och affärsutveckla samtidigt? -  Nellie Rolf
Avsnitt

#48: Kan man yoga och affärsutveckla samtidigt? - Nellie Rolf

Kan man ha en workshop kring affärsutveckling i kombination med yoga? Ja om vi frågar Nellie Rolf (och oss på Mama Said) så kan man det. I det här avsnittet lyssnar vi på hur man kan gå tillväga och vad det faktiskt ger.