Gener och proteiners betydelse för cancerforskning: Mathias Uhlén
Avsnitt

Gener och proteiners betydelse för cancerforskning: Mathias Uhlén

Gener och proteiner som är involverade de vanligaste cancrarna

En forskargrupp på Science for Life Laboratory, SciLifeLab, i Stockholm – flera av dem från KTH – har gjort en kartläggning av de gener och proteiner som är involverade i de sjutton vanligaste cancerformerna.

Den här kartläggningen, Pathology Atlas, är en fortsättning på den kartläggning av människans samtliga proteiner, Human Proteome Atlas, som forskargruppen presenterade för några år sedan.

I en artikel i Science, publicerad i mitten av augusti, beskriver forskarna vilka gener som är påslagna i olika cancertyper.

Vad de har upptäckt är att i princip varje cancer är annorlunda jämfört med andra cancrar. Detta i sin tur påverkar patienters möjligheter att överleva en cancersjukdom.

Resultaten väntas få stor betydelse för såväl diagnostisering som för behandling av cancer.

Mathias Uhlén, professor på KTH, leder forskargruppen på SciLifeLab.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Hakan Soold. Innehållet i podden är skapat av Hakan Soold och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.