QSO Today Podcast - Interviews with the leaders in amateur radio

Bob Fontana, AK3Y’s, ham radio and electronic career was a friend’s broken shortwave to AM down converter.  Bob shares his ham radio story, his past and current ham radio interests, and the ultra wide band technology that he developed over his career. 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Eric Guth, 4Z1UG. Innehållet i podden är skapat av Eric Guth, 4Z1UG och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.