Join Dru, Suz, and special guest Marin Benčević as they explore the fascinating world of artificial intelligence and chat about Chat GPT, a cutting-edge language model developed by OpenAI, to discuss its capabilities, impact, and potential future developments.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Kodeco. Innehållet i podden är skapat av Kodeco och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.