Special Guest Co-host: Kahlief Adams from Spawn On Me

00:00 Show Open/What we are playing

25:06 Tara Voelker, Mental Health Awareness Month

37:38 David Kalina, Subnautica: Below Zero

50:01 News and show close

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Larry 'Major Nelson' Hryb. Innehållet i podden är skapat av Larry 'Major Nelson' Hryb och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.