In this episode, I invite Brant Menswar, author of Black Sheep: Unleash the Extraordinary, Awe-Inspiring, Undiscovered You. Tune in to hear the meaning behind his book, why entrepreneurs must identify their flock in order to understand their true values and how they have an impact on everything that we do.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Chris Ducker. Innehållet i podden är skapat av Chris Ducker och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.