Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation

Arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan syftar till att synliggöra hur verksamheten tillgodoser barnens möjligheter till lärande i enlighet med läroplanens mål och intentioner.

Verksamheten ska utvärderas vilket kräver kunskap om vad varje barn behöver för att utvecklas (barnperspektiv) liksom kunskap om hur barn tänker och hur de förstår världen (barns perspektiv).

Denna kunskap kräver gemensam reflektion, pedagogisk dokumentation och ett vetenskapligt förhållningssätt vilket betyder en kritisk granskning av den egna rollen samt analys av vad som sker

i verksamheten.

Antal avsnitt: 1

Senaste avsnittet:

En podcast av: Akademin Utbildning och humaniora

Webb:

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Akademin Utbildning och humaniora. Innehållet i podden är skapat av Akademin Utbildning och humaniora och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.