Anthony Hester, aka "LA Spike Lee," shares his insight on how he hacked the world of business in Arizona to become a young executive, which led him into entertainment concert promotions for Lil Wayne, to now being the most sought visual creative in Los Angeles.   

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Journey. Innehållet i podden är skapat av Journey och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.