We look back at the year in tech, science, business, and culture—through the medium of a quiz.

Amit hosts the annual WIRED podcast quiz, with Morgan, Matt R, Grace, and Matt B vying for the prestigious title.

Music by Filip Hnizdo

Produced and edited by Matt Burgess

Learn more about your ad choices. Visit podcastchoices.com/adchoices

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör WIRED UK. Innehållet i podden är skapat av WIRED UK och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.