This week is a story about my friend, Matt's beloved 1960 Gibson J-50 that was his grandfather's guitar. Needed some much deserved attention.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Loren Hunt. Innehållet i podden är skapat av Loren Hunt och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.