I spoke with author Deirdre Barrett about three of her books: The Encyclopedia of Sleep and Dreams, Trauma and Dreams, and The Committee of Sleep: How Artists, Scientists, and Athletes Use Their Dreams for Creative Problem Solving-And How You Can Too. 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Anne Hill, D.Min.. Innehållet i podden är skapat av Anne Hill, D.Min. och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.