Are you trying to add to Jesus? This week, Kylen Perry walks us through Colossians 2:16-23 to show us that we don't have to chase spiritual feelings, seek moral activities, or give an impressive appearance — our love of Christ is what makes us more like Him.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör The Porch. Innehållet i podden är skapat av The Porch och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.