Who is Jesus really? Is he a miracle worker? Religious figure? The guy my parents believe in? Or is He something more altogether? This week, Kylen Perry walks us through Colossians 1:15-20 to provide clarity on who Jesus actually is.

Speaker: Kylen Perry

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör The Porch. Innehållet i podden är skapat av The Porch och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.