Pastor Nick Ferreiro delivers an insightful sermon on seeking human approval, emphasizing the freedom and peace that come from understanding our identity as God's cherished and adopted children.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Pastor David Hughes. Innehållet i podden är skapat av Pastor David Hughes och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.