هم آوایان سیمرغ .هم آوایی منظومه منطق الطیرازعطارنیشابوری کاری ازان

هم آوایان سیمرغ .هم آوایی منظومه منطق الطیرازعطارنیشابوری کاری ازان

Dela

هم اوایان سیمرغ، هم آوایی منظومه منطق الطیر عطار نیشابوری منطق‌الطیر منظومه‌ای تمثیلی از شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، شاعر و عارف ایرانی است که مراحل سیر و سلوک در عرفان را از زبان پرندگانی بيان می‌ک...

Visa mer

هم اوایان سیمرغ، هم آوایی منظومه منطق الطیر عطار نیشابوری منطق‌الطیر منظومه‌ای تمثیلی از شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، شاعر و عارف ایرانی است که مراحل سیر و سلوک در عرفان را از زبان پرندگانی بيان می‌کند که در جستجوی سیمرغ هستند. هدهد در این مسیر و در وادی‌های هفت‌گانه‌ی طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و فنا و تا رسیدن به سیمرغ راهنمای مرغان است.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör parsiadab .انجمن ادب پارسی. Innehållet i podden är skapat av parsiadab .انجمن ادب پارسی och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.