Taylor Swift announces her upcoming 11th studio album, "The Tortured Poets Department," at the 2024 Grammy Awards. The article explores the album's themes, collaborations, and the anticipation surrounding its release on April 19, 2024, while also celebrating Swift's artistry and impact on the music industry.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Quiet. Please. Innehållet i podden är skapat av Quiet. Please och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.