Jämställdhet och mångfald har större affärsmässig betydelse än någonsin tidigare visar McKinseys senaste rapport på området: "Diversity matters even more: The case for holistc impact". I detta avsnitt går vi övergripande igenom denna mycket intressanta rapport som tydligt visa på den höga korrelationen mellan jämställdhet/mångfald i företagsledningar och goda affärsresultat. Rapporten släpptes den 5 december 2023 och bygger på fyra st studier genomförda de senaste 10 åren. I den senaste studien deltog 1 265 företag runt om i världen.

Under avsnittet kommenterar vi också två artiklar som släpps till följd av beskedet att Helena Helmersson lämnar VD-rollen på H&M. Den första är en debattartikel i Breakit den 31 januari 2024 där Caroline Farberger debatterar under rubriken "Dags att sluta fega ur – nu måste vi våga vara modiga" och den andra artikeln hämtas från Dagens Industris ledarsida den 1 februari 2024 "Machokulturen i toppen skrämmer bort kvinnor."

Varmt välkommen att lyssna!

Vi är alltid nyfikna och öppna för nya perspektiv och inspel till poddens avsnitt. Har du reflektioner och tankar, maila och berätta. Vi tar också tacksamt emot tips och idéer till poddens innehåll framåt.

Kontaktuppgifter:

• anna-lena.strid@drive.se

• anna.k.blom@outlook.com

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Anna Blom och Anna-Lena Strid. Innehållet i podden är skapat av Anna Blom och Anna-Lena Strid och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.