I detta avsnitt fortsätter vi på temat förändring och förändringsarbete och vi använder oss av förändringskurvan ur ett jämställdhetsperspektiv. Som vi har nämnt många gånger tidigare är en av våra ambitioner med den är podden att bidra till förändring på jämställdhetsområdet. I förra avsnittet hade vi fokus på beteendeförändring och nu har vi fokus på vad vi möter för reaktioner och kommentarer "där ute" och hur dessa reaktioner kan ge oss en indikation på vart människor befinner sig i sin färdringkurva inom jämställdhetsområdet. Vi ger också tips på vad som är viktigt att tänka på i respektive fas för att hjälpa till att förflytta människor framåt i processen.

Kurvan vi bygger upp avsnittet på har sitt ursprung i Elisabeth Kübler-Ross "sorgekurva", där hon beskriver sorgeprocessens olika faser. Denna kurva har även kommit att bli känd inom förändringsarbete och de faser en människa går igenom i en förändringsprocess. Sök med fördel på webben efter Kübler- Ross Change Curve, så får du upp ett antal exempel på denna.

Som vi nämnt tidigare i podden är vi fortsatt nyfikna och öppna för nya perspektiv och inspel. Vi tar tacksamt emot feedback, tips och idéer till poddens innehåll framåt.

Varmt välkommen att lyssna!

Kontaktuppgifter:

• anna-lena.strid@drive.se

• anna.k.blom@outlook.com

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Anna Blom och Anna-Lena Strid. Innehållet i podden är skapat av Anna Blom och Anna-Lena Strid och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.