اینجا قراره در هر قسمت، یک سکوت را روایت کنیم و اینبار به سراغ روایت حال ناخوبمون در یک سال گذشته رفتیم. حال ناخوبی که به رسمیت شناخته نمیشه. زندگی ها جریان داره اما ما همون آدم های قبلیم؟!ما اینجا نیستیم که اوضاع را تیره و تار تر نشون بدیم. ما اینجاییم تا با شکستن سکوت، به فکر زندگی باشیم.*منابعی که در این شماره مورد استفاده قرار گرفتن: واکنش‌های سیاسی نسبت به بحران‌های اجتماعی : (بنیادهای یک فرضیه) نوشته حسن رفیعی و سعید مدنیمستند social dilemma یا معضل اجتماعیمصاحبه پایگاه خبری دیدگاه نیوز با دکتر علی نیکجو*متن و پژوهش: زهرا ب و نسرین آریافرمهمان: خانم دکتر مریم رسولیانضبط: استدیو تیک آفبا تشکر از خانم دکترمرضیه میرمحمدی.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Radio Sokoot team. Innehållet i podden är skapat av Radio Sokoot team och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.