Hur kan vi minska antalet självmord i Dalarna? Varje år tar cirka 50 personer i Dalarna sitt liv, varav 80 % är män. För att förebygga och förhindra suicid genomför Region Dalarna riktade insatser till vissa grupper. I Dalarna är det vanligare att skjutvapen används i samband med suicid, jämfört med i övriga landet. Tillsammans med Jägareförbundet Dalarna har man därför lanserat informationssidor på förbundets webbplats samt skickat ut ett plastkort till alla Dalarnas jägare där de får information om hur de kan rädda någon i psykisk kris såväl som att rädda genom hjärt- och lungräddning. I detta avsnitt berättar Henric Jansson och Cecilia Tegelberg om projektet, resonerar kring könsskillnader i suicidstatistiken och att suicidprevention kan, och bör bedrivas, på olika nivåer. 

Ta del av informationen på Jägareförbundets webbplats.

Information på 1177.se för dig som har självmordstankar.

Information på 1177.se för dig som vill få råd om hur du stöttar en person med självmordstankar.

Suicidprevention, förebygga självmord, förebyggande arbete, jägare, vapen.

 

 

 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Region Dalarna. Innehållet i podden är skapat av Region Dalarna och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.