This podcast is an audio clip I pulled from a session with a client, regarding surrendering to physical symptoms. I explain the science behind the feedback loop between the nervous system and the prefrontal cortex, and how we can use that feedback loop to settle the nervous system.

I hope this audio clip helps you to surrender more within your own life!

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Tessa Malcarne. Innehållet i podden är skapat av Tessa Malcarne och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.