این هشتمین قسمت پادکست " پرشین شفز " هست و تو این قسمت با خداداد اصلانی در باره قوه و نوشیدنی و کافه و کمی هم غذا در ایران و دیگر کشورها گپ و گفت میکنیم. خداداد مستر روستره و درضمن رفیق چندین و چند ساله وحید، برادرمه. برای همین کلی خاطرات جالب وخوشمزه از سفرها و تجربیات این سالها داریم که گاهی با ربط گریزی هم به اون خاطرات زدیم. این گفتگو تو دو قسمت پخش میشه.

این دومین قسمت گفتگو با خدادادهست

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör OMID DEZFOULI. Innehållet i podden är skapat av OMID DEZFOULI och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.