بعد از کلی تجربه هیجان انگیز و متفاوت و سفرهای مختلف تو ایران با امیر جمشیدیت نشستیم مفصل از هر دری گفتیم و شنیدیم. این قسمت بخش سوم و پایانی گفتگوی من و امیر هست و تو نسخه تصویری این قسمت که ازطریق کانال پرشین شفز در یوتوب در دسترس هست بخشهایی از مستند رو هم اضافه کردم تا با حال و هوای این برنامه کمی آشنا بشین.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör OMID DEZFOULI. Innehållet i podden är skapat av OMID DEZFOULI och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.