In this episode we read 'Fowl Eulogies' by Lucie Rico.

No Books on a Dead Planet is produced and presented by Leena Norms. Artwork by Gung Ho Studios. Edited by Craig Simmonds.

Nab yourself a positive panic patch: https://leenanorms.com/shop

Follow Leena’s work elsewhere…

YouTube: https://www.youtube.com/@leenanorms

Instagram: https://www.instagram.com/leenanorms/

Poetry collection: https://linktr.ee/bargainbinromcom

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Leena Norms. Innehållet i podden är skapat av Leena Norms och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.