Have you ever had your blog traffic suddenly drop or increase, but you're not really sure why? In today's episode, I talk about 5 reasons why this may happen.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Aimee. Innehållet i podden är skapat av Aimee och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.